ITLTPLEN

Serdecznie witamy na stronie internetowej Braci Jezusa Miłosiernego.

Widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie, ale widzę, że będzie wielkie stowarzyszenie osób świeckich, do którego mogą wszyscy należeć i czynem przypominać miłosierdzie Boże, czyniąc miłosierdzie jedni drugim. (Fragment listu siostry Faustyny do ks. Michała Sopoćki, kwiecień 1936)

Składamy trzy śluby: ubóstwa, czystości, i posłuszeństwa, przejęte z Tradycji Kościoła, oraz czwarty ślub całkowitego powierzenia się Woli Bożej, który zobowiązuje nas do nieustannego rozeznawania tego, czego chce od nas Pan w każdym momencie naszego życia. [...]

Jesteśmy powołani, by poznawać poprzez modlitwę i naukę, żyć nim w życiu braterskim i głosić poprzez apostolat największy atrybut Boga – Jego Miłosierdzie.