ITLTPLEN

Kim są oblaci?

W roku 2005 grupa świeckich zapragnęła żyć w świecie duchowością Braci Jezusa Miłosiernego. Chcieli duchowo i materialnie wspierać rodzącą się wspólnotę i zanosić przesłanie Bożego Miłosierdzia do miejsc niejednokrotnie niedostępnych dla zakonników czy kapłanów. W ten sposób zrodził się ruch świecki, który jest obecny w różnych krajach świata (Argentyna, Kanada, Włochy, Litwa, Polska, Hiszpania, Stany Zjednoczone) i liczy ponad 3000 członków.

Oblaci tworzą rzeczywistość bardzo zróżnicowaną. Wielu z nich zakłada grupy modlitewne, jak również poświęca się dziełom miłosierdzia (opiece nad chorymi i starszymi, chrześcijańskiej edukacji młodzieży) przy swoich parafiach. Niektórzy z nich pełnią ważną rolę w inicjatywach animowanych przez braci (przygotowanie prezentów bożonarodzeniowych dla dzieci z domu dziecka, pomoc materialna bezdomnym, prowadzenie strony internetowej itp.). Szczególną grupę stanowią chorzy i osoby w podeszłym wieku, które ofiarowują swoje cierpienia w intencji dzieła Braci Jezusa Miłosiernego. Oblaci pomagają także braciom materialnie, wspierając ich wedle swoich możliwości. Tym, co łączy ich wszystkich, jest pragnienie, by Bóg bogaty w miłosierdzie był poznany przez każdego człowieka.

Kto może należeć do ruchu Oblatów?

Przynależność do stowarzyszenia jest dobrowolna i dostępna dla wszystkich świeckich. Dla członków ruchu, którzy pragną w sposób bardziej radykalny poświęcić się Panu, istnieje możliwość złożenia ślubów, po okresie rozeznania i formacji.

Do stowarzyszenia Oblatów Bożego Miłosierdzia mogą należeć również kapłani diecezjalni. W ten sposób decydują się oni żyć duchowością Bożego Miłosierdzia w swoim posłannictwie kapłańskim, chociaż kanonicznie nie należą do Wspólnoty Braci Jezusa Miłosiernego.

Jakie są zadania Oblatów?

Nie ma żadnych zadań zobowiązujących: przynależność do ruchu Oblatów jest dobrowolna i otwarta dla każdego, kto zdecyduje się służyć modlitwą, ofiarami i wsparciem materialnym, na ile jest to możliwe, na rzecz dzieła Braci Jezusa Miłosiernego.

Niemniej jednak sugeruje się realizację, w miarę możliwości, następujących celów:

  • Wystawienie obrazu Jezusa Miłosiernego w miejscach publicznych (np.: w domu, w pracy, w samochodzie);
  • Codzienne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia;
  • Modlitwę w godzinie miłosierdzia (o trzeciej po południu); zaleca się przynajmniej trzykrotną recytację modlitwy: “O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!”;
  • Odprawianie nowenny do Bożego Miłosierdzia dziewięć dni przed Świętem Bożego Miłosierdzia począwszy od Wielkiego Piątku;
  • Odbycie spowiedzi, uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii św. w Święto Bożego Miłosierdzia, przypadające na pierwszą niedzielę po Wielkanocy;
  • Rozpowszechnianie kultu Bożego Miłosierdzia wedle własnych możliwości poprzez przykład życia i apostolstwo – np. poprzez dystrybucję książek, obrazów, folderów, tworzenie grup modlitwy;
  • Uczestnictwo przynajmniej raz w miesiącu we Mszy św. w intencji dzieła Braci Jezusa Miłosiernego.

Zobowiązania Braci względem Oblatów

W każdą środę bracia zanoszą swoje modlitwy i ofiary w intencji oblatów. Kapłani wspólny odprawiają w tym dniu Msze św. w ich intencji.

Zgodnie z możliwościami Bracia Jezusa Miłosiernego organizują dla Oblatów rekolekcje, dni skupienia, spotkania formacyjne, pielgrzymki. Poza tym publikują dla nich na stronie internetowej teksty medytacji.

Jak zostać oblatem?

Imiona i nazwiska wszystkich, którzy pragną należeć do Oblatów Bożego Miłosierdzie zostaną zapisane w oficjalnym rejestrze znajdującym się w domu generalnym Braci Jezusa Miłosiernego w Wilnie (Litwa). Aby wpisać się do rejestru należy wypełnić formularz i przesłać Braciom Jezusa Miłosiernego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Data urodzenia

Tel

Adres: